Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo.

Kierunek Pielęgniarstwo oferuje kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) prowadzonych w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

WSHE we Włocławku jest jedną z niewielu Uczelni niemedycznych, która Decyzją Nr 19/IV/2014 uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo na okres 4 lat wydaną przez Ministra Zdrowia oraz posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która to oznacza potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia oraz właściwych warunków do studiowania na tym kierunku studiów.

  

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku w terminie do dnia 30 października 2014 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015, a następnie w Zarządzeniu Rektora Nr 17/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015.
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w WSHE we Włocławku w roku akademickim 2014/2015.

 

Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • podanie do Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku dr n. med. Beaty Haor, prof. nzw. WSHE w sprawie przyjęcia na I rok studiów w późniejszym terminie
 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku (skierowanie na badania lekarskie można pobrać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Włocławek
82 1540 1069 2001 8721 8809 0002

 

 Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

WSHE we Włocławku

ul. Okrzei 94, pokój nr 15,

87-800 Włocławek

tel.: 660 - 714 - 048

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00

sobota godz. 8.00 - 14.00

 

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia:

Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:

1 rata - 4.100,00 zł lub

2 raty po 2.100,00 zł lub

4 raty po 1.075,00 zł lub

9 rat po 500,00 zł

 
 
We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.