Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo.

Kierunek Pielęgniarstwo oferuje kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) prowadzonych w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest jedną z niewielu Uczelni niemedycznych, która uzyskała pozytywną ocenę Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej i otrzymała uprawnienia do prowadzenia kierunku Pielęgniarstwo na 5 lat.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia znakomita kadra dydaktyczna ceniona we wszystkich ośrodkach szkolenia medycznego w Polsce.
 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia

  • Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku w terminie do dnia 31 października 2013 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni, która jest formą bezzwrotną i została określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014.
 • Składając dokumenty do dnia 31 października 2013 r. opłata wpisowa wynosi 0 zł.
 • Kandydaci na studia posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 7/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w WSHE we Włocławku w roku akademickim 2013/2014.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Beaty Haor, prof. nzw. WSHE w sprawie przyjęcia na studia,
 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku (skierowanie na badania lekarskie można pobrać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Włocławek
82 1540 1069 2001 8721 8809 0002

 

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych II-go stopnia w roku akademickim 2013/2014

Student studiów niestacjonarnych II-go stopnia wnosi opłaty za zajęcia dydaktyczne na zasadzie jednego z czterech możliwych do wybrania wariantów:

 • jednorazowo w wysokości 4.100 zł (do 10 października 2013 r.),
 • w dwóch ratach po 2.100 zł (do 10 października 2013 r. i do 28 lutego 2014 r.),
 • w czterech ratach po 1.075 zł (do 10 października 2013 r., do 30 listopada 2013 r., do 28 lutego 2014 r. i do 30 kwietnia 2014 r.),
 • w miesięcznych ratach po 500 zł do 10-go każdego miesiąca (od października 2013 r. do czerwca 2014 r.).

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

WSHE we Włocławku

ul. Okrzei 94, pokój nr 15

87-800 Włocławek

tel. 660 714 884

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - nieczynne

wtorek - piątek godz. 10.00 - 15.00

sobota godz. 8.00 - 14.00

 
 
We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.