Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna.

Uczestnicy:

Nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych zainteresowani problematyką związaną z trudnościami w uczeniu się dzieci w klasach I - III.

Cel kursu:

             Absolwenci kursu otrzymują prawo do prowadzenia zespołów korekcyjno - kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Plan kursu:

1.       Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka.

2.       Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.

3.       Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy.

4.       Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego.

5.       Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.

6.       Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

7.       Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

8.       Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

9.       Organizacja procesu terapeutycznego.

Organizacja:

-        łącznie 270 godzin zajęć (dwa semestry),

-        zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub niestacjonarnym (w zależności od potrzeb kandydatów).

Opłaty:

-        opłata wpisowa

-        opłata za cały kurs

Wymagane dokumenty:

-        kwestionariusz osobowy kandydata,

-        kserokopia dowodu osobistego,

-        kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

-        kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej.

 
 
We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.